Fogyasztóvédelem

A szolgáltató a felhasználók érdekei maradéktalan érvényre juttatása érdekében fogyasztóvédelmi referenst alkalmaz. A referens feladata a társaság tevékenységének fogyasztóvédelmi szempontból való figyelemmel kísérése, kapcsolat a fogyasztóvédelmi hatósággal, és egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a távhőszolgáltatásról szóló törvényben, valamint a kormányrendeletben foglalt szabályok szerint együttműködik az országos és helyi fogyasztóvédelmi szervekkel és fogyasztói érdekképviseletekkel.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a következőkben felsorolt társadalmi érdekképviseletek és Fogyasztóvédelmi hatóságok megkeresése előtt fordulhatnak Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájához az alábbi elérhetőségeken: