Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. fejezete szerint közzéteendő adatok:

Belső adatvédelmi felelős: dr. Hegyi Gabriella

E-mail: hegyi.gabriella@oszrt.hu

Adatvédelmi szabályzat – Távhő

Adatvédelmi szabályzat – Bérlakás

Adatszolgáltatási kötelezettség – Távhő

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk bérlakás III

U 048 Közerdekű adatok szabalyzata 2014 03 05 doc