Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. fejezete szerint közzéteendő adatok:

 

Adatvédelmi szabályzat 2018 08 01

Közérdekű adatok szabályzata 2018 06 01

Belső adatvédelmi szabályzat 2016 10 01

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk bérlakás III