Hőközpontok szétválasztása II. ütem KEOP-5.4.0

unios_projektek_unios_logo

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében meghirdetett Környezet-és Energia Operatív Program KEOP-2009-5.4.0., a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció keretében, 174.791.756 Ft vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatást nyert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

A lakosságot széles körben érintõ energetikai fejlesztés támogatása 85%-ban európai uniós, 15%-ban-a hazai költségvetésbõl származik.
A „Szolgáltatói hõközpontok szétválasztása az oroszlányi távhõrendszerben” címû fejlesztési projekt támogatási szerzõdését 2010. június elején írta alá az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (mint a Kedvezményezett projektgazda) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget Közremûködõ Szervezete, az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság.

A beruházás során a városban található, és a 2007-es KIOP pályázati projekt keretében szétválasztásra még nem került szolgáltatói hőközpontok kerülnek szétválasztásra és kiváltásra 7 távhőszolgáltatási körzetben.

A kivitelezési munkák keretében 66 új fogyasztói hőközpont kialakítására kerül sor, melyek közül 23 darab ú.n. lakásfűtő készülék, ami az Oroszlányban található, távfűtési rendszerbe kapcsolt családi házak energetikai szempontból kedvezőbb fűtés és használati melegvíz ellátását teszi lehetővé.
Az új kompakt hõközpontokon túl 1200 nyvfm hosszúságban elõre szigetelt, korszerû távfûtési vezeték kerül kiépítésre az elavult vezetékszakaszok kiváltására.

A tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési eljárások már lezajlottak és a nyertes kivitelezõk június második felében már meg is kezdték a munkálatokat.
A fûtési és használati melegvíz rendszerek végsõ kivitelezési határideje 2010. szeptember 15., a kapcsolódó szakipari és egyéb helyreállítási munkákat pedig 2010. október 15-ig el kell végeznie a vállalkozóknak, hogy az õsszel induló új távfûtési szezonban, az érintett hõkörzetek fogyasztói már élvezhessék a korszerû és energiatakarékos fogyasztói hõközpontok nyújtotta elõnyöket.
A közel 800 lakást érintõ fejlesztés megvalósításával a lakóközösségek önálló hõközponttal fognak rendelkezni, melynek következtében jelentõsen emelkedik a szolgáltatás színvonala, és a fogyasztói szokásoktól függõen eltérõ mértékben, de észrevehetõen csökkenhetnek a fogyasztók költségei is.
A beruházás legjelentõsebb, legkedvezõbb környezeti hatása a hõveszteségek csökkentésével jelentkezõ energia-megtakarításból adódó emisszió-csökkenés. Ebbõl fakadóan a projekt megvalósításával a – fogyasztók által realizálható elõnyökön túl – 10 321 GJ/év mennyiséggel csökken a hõfelhasználás, ami nemzetgazdasági szinten 1001 tonna/év mennyiséggel csökkenti az ÜHG (elsõsorban CO2) kibocsátás.

A projekt befejezése után a város hőközpontjainak több mint 80%-a, a legkorszerűbb eszközök alkalmazásával tudja biztosítani a teljes fogyasztói kör számára a szolgáltatás energetikailag kedvezőbb, azonos feltételek melletti igénybevételét.