KEOP 5.4.0. Hőközpont szétválasztás II. ütem

2010. októberében befejeződött a KEOP-5.4.0. pályázati program keretében Oroszlányban a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának II. üteme.

99 hőkörzet képei  IKV hőkörzet képei T1 és T4 hőkörzet képei Gimnázium hőkörzet képei T2 hőkörzet képei Új Takács hőkörzet 

Négy évvel ezelőtt még 18 nagy szolgáltatói hőközpont biztosította egyszerre több társasház fűtését és melegvíz szolgáltatását. 

Ma már ezek helyett több mint száz kisebb egység működik a tömbépületekben és az érintett lakásokban.

A szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának előkészítése, tervezése 2006-ban kezdődött.

A kivitelezések I. ütemére 2007-ben került sor. A negyedmilliárdos felújítás során 45 épület kapott saját hőközpontot. A szolgáltató akkor mintegy 101 millió forintos EU-s és állami támogatást nyert a megvalósításhoz.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. idén tavasszal közel 175 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós és állami támogatást nyert a hőközpontok szétválasztásának II. üteméhez, melynek nettó teljes költsége 351 millió forint volt.
A nyár folyamán a közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott 2 kivitelező elvégezte a munkákat és 2010. szeptember 15-16-án az érintett területeken rendben lezajlottak a próbafűtések.
A korszerűsítéssel érintett épületekben néhány kisebb beszabályozási hibától eltekintve azóta is rendben folyik a melegvíz és távhő szolgáltatás.
E mostani közel 800 lakást érintő fejlesztés során 43 darab új, fogyasztói hőközpont és 23 darab lakásfűtő készülék kezdte meg működését. A szolgáltatás ezzel jobban igazodik a lakosság igényeihez, energiatakarékosabbá s ezzel olcsóbbá válik, hiszen a fogyasztói szokásoktól függően eltérő mértékben, de mégis észrevehetően csökkenhetnek a lakók költségei.
Az sem mellékes, hogy az új berendezések környezetkímélőbbek korábbi robusztus társaiknál.

A munkák befejezése után a kivitelezéssel érintett közterületek, zöldfelületek, játszóterek, járda és útszakaszok helyreállítása maradéktalanul megtörtént, azokat az önkormányzat visszavette a kivitelezőtől.

Büszkék vagyunk ara, hogy Oroszlányban az elsők között valósult meg a szolgátlatói hőközpontok teljeskörű szétválasztása, és reméljük az Oroszlányi Szolgáltató valamennyi érintett ügyfele megelégedéssel veszi igénybe a korszerűsített távfűtő rendszer által nyújtott szolgáltatásokat. 


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében meghirdetett Környezet-és Energia Operatív Program KEOP-2009-5.4.0., a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése”

című pályázati konstrukció keretében, 174.791.756 Ft vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatást nyert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

A lakosságot széles körben érintő energetikai fejlesztés támogatása 85%-ban európai uniós, 15%-ban-a hazai költségvetésből származik.
A „Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása az oroszlányi távhőrendszerben” című fejlesztési projekt támogatási szerződését 2010. június elején írta alá az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (mint a Kedvezményezett projektgazda) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget Közreműködő Szervezete, az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A beruházás során a városban található, és a 2007-es KIOP pályázati projekt keretében szétválasztásra még nem került szolgáltatói hőközpontok kerülnek szétválasztásra és kiváltásra 7 távhőszolgáltatási körzetben.

A kivitelezési munkák keretében 66 új fogyasztói hőközpont kialakítására kerül sor, melyek közül 23 darab ú.n. lakásfűtő készülék, ami az Oroszlányban található, távfűtési rendszerbe kapcsolt családi házak energetikai szempontból kedvezőbb fűtés és használati melegvíz ellátását teszi lehetővé.
Az új kompakt hőközpontokon túl 1200 nyvfm hosszúságban előre szigetelt, korszerű távfűtési vezeték kerül kiépítésre az elavult vezetékszakaszok kiváltására.

A tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési eljárások már lezajlottak és a nyertes kivitelezők június második felében már meg is kezdték a munkálatokat.
A fűtési és használati melegvíz rendszerek végső kivitelezési határideje 2010. szeptember 15., a kapcsolódó szakipari és egyéb helyreállítási munkákat pedig 2010. október 15-ig el kell végeznie a vállalkozóknak, hogy az ősszel induló új távfűtési szezonban, az érintett hőkörzetek fogyasztói már élvezhessék a korszerű és energiatakarékos fogyasztói hőközpontok nyújtotta előnyöket.
A közel 800 lakást érintő fejlesztés megvalósításával a lakóközösségek önálló hőközponttal fognak rendelkezni, melynek következtében jelentősen emelkedik a szolgáltatás színvonala, és a fogyasztói szokásoktól függően eltérő mértékben, de észrevehetően csökkenhetnek a fogyasztók költségei is.
A beruházás legjelentősebb, legkedvezőbb környezeti hatása a hőveszteségek csökkentésével jelentkező energia-megtakarításból adódó emisszió-csökkenés. Ebből fakadóan a projekt megvalósításával a – fogyasztók által realizálható előnyökön túl – 10 321 GJ/év mennyiséggel csökken a hőfelhasználás, ami nemzetgazdasági szinten 1001 tonna/év mennyiséggel csökkenti az ÜHG (elsősorban CO2) kibocsátás.

A projekt befejezése után a város hőközpontjainak több mint 80%-a, a legkorszerűbb eszközök alkalmazásával tudja biztosítani a teljes fogyasztói kör számára a szolgáltatás energetikailag kedvezőbb, azonos feltételek melletti igénybevételét.unios_projektek_unios_logo


 Támogatásra méltónak ítélték az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KEOP-2009-5.4.0  felhívásra benyújtott pályázatát, ami a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának II. ütemére vonatkozik, így Társaságunk 174.705.000 Ft-ot nyert a 350.000.000 Ft + ÁFA  összköltségű beruházásra.

A hőközpontok szétválasztásának II. üteme során a nyolc szolgáltatói hőkörzet szétválasztását követően az érintett 66 épület önálló hőközponttal fog rendelkezni. A beruházással érintett távfûtéses lakások száma közel 800 darab.

Mivel a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának I ütemének köszönhetően már 46 épület önálló fogyasztói hőközpontot kapott, a II. ütem megvalósulását követően Oroszlány azon kevés települések egyike lesz, ahol valamennyi távhővel ellátott épület saját fogyasztói hőközponttal fog rendelkezni.

A kivitelezés előkészületei megkezdődtek, jelenleg a közbeszerzési eljárások folynak, a munkálatok előreláthatólag a fűtési szezon végét követően kezdődnek, és az új fűtési szezon kezdetére be is fejeződnek.

A KEOP-2009-5.4.0. projekt keretében, a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának II. ütemében a fogyasztói hőközpontok és saját lakásfűtő készülékek kialakításával érintett épületek.

Sorsz. Hkp.-i körzet Hõközpont jele Cím

Lakás-szám

(db)

1 BD. 99.   Bánki Donát 12-16. 99
2   Bánki Donát 12/a. 1
3 T1   Táncsics Mihály út 23-25. 28
4   Táncsics Mihály út 17. 14
5   Táncsics Mihály út 19-21. 28
6   Táncsics Mihály út 27-29. 28
7 T4   Táncsics udvar 20-21. 30
8   Táncsics udvar 15-17. 45
9   Táncsics udvar 18-19. 30
10   Táncsics udvar 22-24. 45
11   Táncsics udvar 25-26. 30
12 Mentõáll. Táncsics Mihály út 27. mentõáll.
13     Táncsics Mihály út 9-11. 28
14 T2   Táncsics Mihály út 3. 14
15     Táncsics Mihály út 5-7. 28
16     Táncsics Mihály út 13-15. 28
17 IKV Ált. iskola Iskola u. 29. iskola
18   Iskola u. 5-9. 36
19   Iskola u. 11-13. 24
20   Iskola u. 17-21. 36
21 Hajléktalan sz. Mátyás király u. 7. szálló
22   Mátyás király u. 5. 6
23   Mátyás király u. 1-3. 12
24 Gimnázium    Kossuth Lajos u. 6-10. 27
25   Széchenyi István u. 42. cs.ház
26   Széchenyi István u. 48. cs.ház
27   Széchenyi István u. 50. cs.ház
28   Széchenyi István u. 52. cs.ház
29   Széchenyi István u. 54. cs.ház
30   Széchenyi István u. 56. cs.ház
31   Széchenyi István u. 58. cs.ház
32   Széchenyi István u. 64. cs.ház
33   Széchenyi István u. 66. cs.ház
34 Takács I. KH   “A” bokor Takács Imre u. 45. 8
35 “A” bokor Takács Imre u. 47/a. sarok-lakás
36 “A” bokor Takács Imre u. 49-51. 16
37 “A” bokor Takács Imre u. 53. 8
38 “A” bokor Takács Imre u. 57. 8
39 “A” bokor Takács Imre u. 59. 8
40 “A” bokor Takács Imre u. 63. 8
41 “A” bokor Takács Imre u. 65-67. 16
42 “A” bokor Takács Imre u. 3. cs.ház
43 “A” bokor Takács Imre u. 5.  cs.ház
44 Takács I. KH    “A” bokor Takács Imre u. 7.  cs.ház
45 “A” bokor Takács Imre u. 11.  cs.ház
46 “A” bokor Takács Imre u. 13.  cs.ház
47 “B” bokor Takács Imre u. 19. 8
48 “B” bokor Takács Imre u. 23-25. 16
49 “B” bokor Takács Imre u. 27. 8
50 “B” bokor Takács Imre u. 31. 8
51 “B” bokor Takács Imre u. 33. 8
52 “B” bokor Takács Imre u. 37. 8
53 “B” bokor Takács Imre u. 37/a. foghíj*
54 “B” bokor Takács Imre u. 39. 8
55 “B” bokor Takács Imre u. 41. 8
56 “B” bokor Takács Imre u. 41/a. foghíj*
57 “B” bokor Takács Imre u. 43. 8
58 “B” bokor Takács Imre u. 69. cs.ház
59 “B” bokor Takács Imre u. 71.  cs.ház
60 “B” bokor Takács Imre u. 83.  cs.ház
61 “B” bokor Takács Imre u. 87.  cs.ház
62 “B” bokor Takács Imre u. 91.  cs.ház
63 “B” bokor Takács Imre u. 99.  cs.ház
64 Kollégium   Asztalos János u. 7.  cs.ház
65   Asztalos János u. 9.  cs.ház

 Távvezeték fektetés eredménye

Távvezeték fektetés szerződés

66 db hőközpont közbeszerzés eredménye

63 hőközpont szerződés

3 hőközpont szerződés

Ajánlati felhívás 66 db hőközpont beszerzésére.

Ajánlati felhívás távhővezeték fektetésre.