KEOP 5.4.0 Hőtávvezeték

Az Oroszlányi Erőmű és Oroszlány város közötti távhővezeték felújítása KEOP-5.4.0/12-2013-0014

Távhővezeték-csere projekt elején készült drónvideó

Tranzit vezeték munkálatainak jelentése 

 

Az oroszlányi erőmű és Oroszlány város közötti távhő tranzitvezeték felújítása

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont hivatalosan tájékoztatta Társaságunkat, hogy támogatásra érdemesnek találták az Új Széchenyi Terv Környezeti és Energetikai program (KEOP-5.4.0) támogatási rendszeréhez benyújtott “Az oroszlányi erőmű és Oroszlány város közötti távhő tranzitvezeték felújítása” című pályázatunkat.

A támogatás összege: 495.633.896 Ft.

A szerződés aláírását követően az idei évben megkezdtük a közbeszerzési eljárások előkészítését és lefolytatását. A tényleges kivitelezés 2014 őszén kezdődik majd.

hotavvezetek-kivitelezes

Közszolgáltatási szerződés

A felújítandó vezeték nyomvonalrajza ide kattintva elérhető.

A fejlesztésről készült prezentáció ide kattintva érhető el.

Drónvideó a felújítandó vezetékről

Kivitelezésre tett közbeszerzési pályázatok összegzése

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról anyagszállítás 1-2 részfeladat

Vállalkozási szerződés tranzitvezeték felújításának kivitelezési munkáira a Terra-21 Kft.-vel

Szállítási szerződés elzáró szerelvények leszállítására (2. részfeladat) a Metsys Kft.-vel


 usztlogoÚtban a támogatási szerződés felé

Társaságunk a nyár folyamán meghozott pozitív támogatói döntést követőn, szeptember közepén kapott hivatalos értesítést arról, hogy az Új Széchenyi Terv keretében „Az oroszlányi erőmű és Oroszlány város közötti távhő tranzitvezeték felújítása” című KEOP-5.4.0/12-2013-0014 pályázata 50%-os támogatást nyert.

Ezt követően sokrétű és alapos előkészítés és többkörös egyeztetés után sikerült kidolgozni a projekt megfelelő pénzügyi konstrukcióját és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat is teljes körűen összeállítani.

A támogatási Szerződés aláírásának előkészítésével párhuzamosan folytatjuk a beruházás műszaki előkészítését és a terv, valamint közbeszerzési dokumentációk összeállítását.


Kivitelezés

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a KEOP-5.4.0/12-2013-0014 számú pályázat keretében, a közbeszerzési folyamatok végleges lezárást és a vonatkozó kivitelezői (Terra-21 Kft-vel) és anyagszállítási (Metsys Kft-vel) szerződések megkötését követően, a hossza és sokrétű előkészítő tevékenységek lezárása után, nyár végén elkezdte a távhővezeték rekonstrukció kivitelezését.

A szükséges munkafolyamatok az ősz során eddig is töretlenül zajlottak. Ezek keretében a kivitelezéssel érintett területetek előkészítésére, szükség szerinti feltárásokra, az irtási és bontási munkák elindítására, a mélyépítési tevékenységeket előkészítő földmunkák kivitelezésére, a jelenlegi vezeték részleges elbontására, a szükséges 2-3 vezetékes, váltott üzemvitellel kapcsolatos átkötések elvégzésére, a szigetelések részleges bontására, a csőszerelési és rögzítési munkák előkészítésére és az új vezeték gépészeti szerelésére, mind a megmaradó magas vezetésű, mind a föld alá kerülő szakasz esetében sor került.

Az év hátralévő részében folytatódnak a külterületi, föld alá kerülő szakasz mélyépítési és irtási, valamint földmunkái, illetve az időjárás függvényében az új vezetékek gépészeti kivitelezési és szerelési munkái.

Ezt követően az elkészült új szakaszok röntgenes vizsgálatai és nyomáspróbája után az új vezetékek üzembevételre kerülnek és az átkötések után megindul rajtuk a szolgáltatás. Az átkötés ideje alatt előre láthatólag a távhőszolgáltatásban egy napos üzemszünetre kerül majd sor december közepén.

Az új vezetékek „élőre kötését” követően a kivitelezés sajátosságai és a technológiai követelmények figyelembe vételével, átmenetileg a régi és új csőrendszeren „vegyesen” fog üzemelni. A mélybe kerülő szakasz részleges kivitelezése mellett, folytatódni fognak a Bokodi-tó és a Vért Zrt. zagytér területe között a magas vezetésű szakasz második vezetékének szerelési munká is.

A kivitelezők Terra-21 Kft. és a beruházó Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tervei szerint a kivitelezés további előkészítése, különösen a mélyépítés, földmunkák és a régi vezetékek, valamint azok tartószerkezeteink elbontása, az időjárás adta lehetőségek függvényében télen is folytatódni fognak.

Emlékeztetőül, az „Oroszlányi Erőmű és Oroszlány városi közötti távhővezeték felújítását” az Európai Unió a Kohéziós Alap társfinanszírozásával és a Magyar Állam által nyújtott támogatással 495 633 896 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.