Jogszabályok

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2013. évi LIV. törvény – A rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény – Az egységes közszolgáltatói számlaképről

1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

7-2012-III 15 önkormányzati rendelet

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról.

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet – a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet – a távhőszolgáltatási támogatásról

A 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletének II/9 pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

http://www.oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet