NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Javadalmazás

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint az együttes cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók javadalmazásáról (2019.05.01-i állapot)

Felügyelőbizottsági tagok

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Felügyelőbizottságának elnökét, tagjait és díjazásukat az alábbi táblázat tartalmazza:

Tisztségviselő NEVEBetöltött tisztségTiszteletdíjat felveszTiszteletdíj (Ft/hó)
Fluck BenedekFelügyelő Bizottság elnökeigen200 000
Dr Fiatal ÉvaFelügyelő Bizottság tagjaigen150 000
Molnárné dr. Bosnyákovits LauraFelügyelő Bizottság tagjaigen150 000

Egyéb járandóságok: nincs

Jogviszony megszűnése esetén járó juttatás: nincs

Az Mt 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók

NévMunkakörAlapbér (Ft/hó)
Lázár Mózesvezérigazgató1 500 000

Az Mt 208. § hatálya alá tartozók esetében:

Végkielégítés: A végkielégítés tekintetében a Társaság Közgyűlése által jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat szerint az Mt.208. § hatálya alá tartozó munkavállalókra az Mt. előírásait kell alkalmazni.

Felmondási idő: A felmondási idő meghatározása a Társaság Közgyűlése által jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat szerint történik, eszerint az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalókra az Mt. előírásait kell alkalmazni.

Prémium: A prémium feltételeit, annak mértékét, a kifizetés feltételeit és annak idejét az NKM Nemzeti Közművek Zrt. Juttatási Szabályzata tartalmazza.

Egyéb pénzbeli juttatások: Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók a Társaság Közgyűlése által jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat alapján a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben és feltételek szerint jogosultak a hatályos SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő (cafetéria) juttatásokra.

Együttes cégjegyzékre jogosult nem vezető besorolású munkavállalók

Létszám (fő)Együttes cégjegyzésre jogosultakLegalacsonyabb alapbér (Ft/hó)Legmagasabb alapbér (Ft/hó)Átlag alapbér (Ft/hó)
2igazgatók, vezetők815 000960 000887 500

Végkielégítés: A végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.

Felmondási idő: A felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.

Prémium: A prémium feltételeit, annak mértékét, a kifizetés feltételeit és annak idejét a Társaság Juttatási Szabályzata tartalmazza.

Egyéb pénzbeli juttatások: Az egyéb pénzbeli juttatások feltételeit, annak mértékét a Társaság Juttatási és Cafetéria Szabályzata tartalmazza.

Bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók és munkakörök

Bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal az alábbi munkavállalók rendelkeznek:

  • vezérigazgató
  • gazdasági vezető

Egységes pénzbeli juttatások részletes ismertetése

Cafereria:

A cafeteria juttatás feltételeit és mértékét a Társaság mindenkor hatályos Kollektív Szerződése Tartalmazza. 2018. évi átlagos mértéke 633 000 Ft/fő/év, melyben valamennyi munkavállaló egységes elvek szerint, de különböző mértékben részesül. (A felügyelő bizottsági tagok cafeteria juttatásban nem részesülnek.)

Egyéb juttatások:

  • Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés
  • Egészségbiztosítás
  • Iskolakezdési támogatás
  • Hűségjutalom
  • Széchenyi Pihenőkártya