Szolgáltatási díjak

A szolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével, az illetékes miniszter (Nemzeti Fejlesztési Miniszter) rendeletben állapítja meg a szolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott feltételek szerint. Közületi felhasználók esetében az alkalmazott díjtételek megállapítása a társaság vezetőjét illeti meg.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXiX. törvény, a lakossági díjakat és a külön kezelt intézmények díjait 2011. március 31-i időpontnak megfelelő szinten befagyasztotta.

Ezt követően a lakossági díjak az alábbiak szerint változtak:

Jogszabály Hatályba lépés dátuma Árváltozás mértéke
78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 2013.01.01. a 2012.11.01-én
alkalmazott díjhoz képest
-10%
2013. évi CLXVII. törvény 2013.11.01. a 2013.10.31-én
alkalmazott díjhoz képest
-11,10%
2014. évi XI. törvény 2014.10.01. a 2013.11.01-én
alkalmazott díjhoz képest
-3,30%

Közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület: Bokod, Oroszlány

Lakossági ár Oroszlány 2014.10.01-től

Szolgáltatások nettó ÁFA bruttó  mértékegység
Fűtés alapdíj 19,34 5% 20,31 Ft/lm³/hó
Együttes alapdíj 21,76 5% 22,85 Ft/lm³/hó
Fűtés hődíj 2388,88 5% 2508,32 Ft/GJ
HMV alapdíj 2,42 5% 2,54 Ft/lm³/hó
HMV hődíj 2388,88 5% 2508,32 Ft/GJ
HMV hidegvíz 297,90 27% 378,33 Ft/m³
HMV csatorna 293,52 27% 372,77 Ft/m³
Hálózat fejlesztési díj 5,6 27% 7,1 Ft/lm³/hó

∗HMV = használati melegvíz

Lakossági ár Bokod 2015.03.01-től

Szolgáltatások nettó ÁFA bruttó  mértékegység
Fűtés alapdíj 24,18 5% 25,39 Ft/lm³/hó
Fűtés hődíj 1837,88 5% 1929,77 Ft/GJ
HMV alapdíj 3,19 5% 3,35 Ft/lm³/hó
HMV hődíj 1837,88 5% 1929,77 Ft/GJ
HMV hidegvíz 297,90 27% 378,33 Ft/m³
HMV csatorna 235,80 27% 299,47 Ft/m³

∗HMV = használati melegvíz

Különkezelt Intézmény 2012. 01. 01-től

Szolgáltatások nettó ÁFA bruttó mértékegység
Fűtés alapdíj 25,00 5% 26,25 Ft/lm³/hó
Fűtés hődíj 3088,00 5% 3242,40 Ft/GJ
HMV alapdíj 3,10 5% 3,26 Ft/lm³/hó
HMV hődíj 3088,00 5% 3242,40 Ft/GJ
HMV hidegvíz 331,00 27% 420,37 Ft/m³
HMV csatorna 512,79 27% 651,24 Ft/m³
Üzemi alapdíj 982419,5 5% 1031540,50 Ft/MW/hó
Üzemi hődíj 1783,00 5% 1872,20 Ft/GJ

A 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról vonatkozó hatályos rendelkezései a következők:

3.§(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3.§ b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3.§ g) pont ga) alpontjában mehatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat, stb.) számított összeg 96,7%-át.”

(3) A távhőszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, szines mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.”

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre vonatkozó díjalkalmazási feltételek módosítása nem közvetve, sem közvetlenül nem eredményezheti az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg növekedését.”

Kapcsolódó jogszabályok

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 157/2005. (VIII.15) Kormányrendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény Végrehajtásáról.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 50/2011. (IX.30.) rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.

Bokod Község Önkormányzati rendelete:

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról.

Üzletszabályzat Bokod községben végzett távhőszolgáltatásra

Oroszlány Város Önkormányzati rendelete:

Alaprendelet: 7/2012 (III.15.) önkormányzati rendelet  7/2012 (III.5.) Melléklet

Módosító rendeletek:

30/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet

9/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet

24/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelet

Rendelet egységes szerkezetben: 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet  7/2012 Mellékletek


 Távhő rendelet módosítása 06-2006

Távhő rendelet módosítása 24-2007

Távhő rendelet módosítása 23-2006