NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Szolgáltatási díjak

A szolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével, az illetékes miniszter (Nemzeti Fejlesztési Miniszter) rendeletben állapítja meg a szolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott feltételek szerint. Közületi felhasználók esetében az alkalmazott díjtételek megállapítása a társaság vezetőjét illeti meg.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXiX. törvény, a lakossági díjakat és a külön kezelt intézmények díjait 2011. március 31-i időpontnak megfelelő szinten befagyasztotta.

Ezt követően a lakossági díjak az alábbiak szerint változtak:

JogszabályHatályba lépés dátumaÁrváltozás mértéke
78/2012. (XII.22.) NFM rendelet2013.01.01.a 2012.11.01-én
alkalmazott díjhoz képest
-10%
2013. évi CLXVII. törvény2013.11.01.a 2013.10.31-én
alkalmazott díjhoz képest
-11,10%
2014. évi XI. törvény2014.10.01.a 2013.11.01-én
alkalmazott díjhoz képest
-3,30%

Közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület: Bokod, Oroszlány

Lakossági ár Oroszlány 2014.10.01-től

SzolgáltatásoknettóÁFAbruttó mértékegység
Fűtés alapdíj19,345%20,31Ft/lm³/hó
Együttes alapdíj21,765%22,85Ft/lm³/hó
Fűtés hődíj2388,885%2508,32Ft/GJ
HMV alapdíj2,425%2,54Ft/lm³/hó
HMV hődíj2388,885%2508,32Ft/GJ
HMV hidegvíz297,9027%378,33Ft/m³
HMV csatorna293,5227%372,77Ft/m³
Hálózat fejlesztési díj5,627%7,1Ft/lm³/hó

∗HMV = használati melegvíz

Lakossági ár Bokod 2015.03.01-től

SzolgáltatásoknettóÁFAbruttó mértékegység
Fűtés alapdíj24,185%25,39Ft/lm³/hó
Fűtés hődíj1837,885%1929,77Ft/GJ
HMV alapdíj3,195%3,35Ft/lm³/hó
HMV hődíj1837,885%1929,77Ft/GJ
HMV hidegvíz297,9027%378,33Ft/m³
HMV csatorna235,8027%299,47Ft/m³

∗HMV = használati melegvíz

Különkezelt Intézmény 2012. 01. 01-től

SzolgáltatásoknettóÁFAbruttómértékegység
Fűtés alapdíj25,005%26,25Ft/lm³/hó
Fűtés hődíj3088,005%3242,40Ft/GJ
HMV alapdíj3,105%3,26Ft/lm³/hó
HMV hődíj3088,005%3242,40Ft/GJ
HMV hidegvíz331,0027%420,37Ft/m³
HMV csatorna512,7927%651,24Ft/m³
Üzemi alapdíj982419,55%1031540,50Ft/MW/hó
Üzemi hődíj1783,005%1872,20Ft/GJ

A 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról vonatkozó hatályos rendelkezései a következők:

3.§(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3.§ b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3.§ g) pont ga) alpontjában mehatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat, stb.) számított összeg 96,7%-át.”

(3) A távhőszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, szines mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.”

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre vonatkozó díjalkalmazási feltételek módosítása nem közvetve, sem közvetlenül nem eredményezheti az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg növekedését.”

Kapcsolódó jogszabályok

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 157/2005. (VIII.15) Kormányrendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény Végrehajtásáról.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 50/2011. (IX.30.) rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.

Bokod Község Önkormányzati rendelete

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról.

Üzletszabályzat Bokod községben végzett távhőszolgáltatásra

Oroszlány Város Önkormányzati rendelete:

Alaprendelet: 7/2012 (III.15.) önkormányzati rendelet  7/2012 (III.5.) Melléklet

Módosító rendeletek

30/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet

9/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet

24/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelet

Rendelet egységes szerkezetben: 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet  7/2012 Mellékletek

Távhő rendelet módosítása 06-2006

Távhő rendelet módosítása 24-2007

Távhő rendelet módosítása 23-2006