NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Minőség és környezetpolitika

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. minőség és környezeti politikája

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. jelentős szakmai múlttal több, mint 4700 lakás távhőszolgáltatását látja el Oroszlány város és Bokod község területén. Tevékenységéhez tartozik a létesítmény gazdálkodás és a beruházások lebonyolítása is.

Felismerve a minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem jelentőségét a mai gazdasági életben, valamint tevékenységeink környezeti hatását a térségre, a társaság elkötelezte magát az MSZ EN ISO 9001: 2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokon alapuló minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetésére és alkalmazására.

Cégünk a fogyasztói igényekhez igazodó takarékos üzemvitel biztosítása mellett törekszik az energiaveszteségek csökkentésére, a jogszabályi feltételeknek megfelelő működésére.

A társaság törekszik a szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztók jogos igényei maradéktalan kiszolgálására, arra hogy a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztésével megvalósuljon az átlagos jövedelmű családok számára is megfizethető szolgáltatás.

Tevékenységünk során elkötelezettek vagyunk a keletkezett hulladékaink, környezetterhelő kibocsátásaink és egyéb anyagaink kezelésének szabályozott, a jogszabályokban foglaltak és a környezettudatos vállalatirányítási gyakorlat szerinti végzésére.

Beszállítóinkkal és vállalkozóinkkal megismertetjük és elfogadtatjuk a minőséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásainkat, és ezek figyelembe vételével kötjük meg együttműködési és beszállítói szerződéseinket.

A munkatársak folyamatos oktatásával és képzésekkel törekszünk a környezeti vészhelyzetekre való megfelelő reagálásra.

A cég a minőség és környezetközpontú irányítási rendszer hatásos és ellenőrzött működtetése érdekében munkatársai szemléletének állandó figyelemmel kísérésére és fejlesztésére kötelezte el magát, mindent elkövet, hogy szakértelmüket, a minőség és a környezetvédelem iránti igényességüket képzéssel, információk beszerzésével folyamatosan gyarapítsa.

Célunk, úgy irányítani és működtetni a társaságot, hogy neve egyben garanciát jelentsen a szolgáltatást igénybevevők számára, vevőink úgy érezzék, az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. valóban :
„ A mindennapok szolgáltatója”

Tanúsítványok:

oroszlanyi-szolgaltato_qms-ums_tic_eng

oroszlanyi-szolgaltato_mir-kir_tic